Plnenie limitov na vrcholné podujatia v plávaní k 31.5.2016

Plnenie limitov na MEJ a OH k 31.5.2016

Download: