Útvar talentovanej mládeže SPF v diaľkovom plávaní

Rada SPF dňa 22. 3. 2017 schvalila Kritéria Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPFdiaľkového plávania, vrátane Menného zoznamu ÚTM SPF diaľkového plávania. Tieto Kritéria a menný zoznam zaradených diaľkoplavcov pre rok 2017 nájdete v prílohe.