Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U25/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu na výcvikový tábor mužov SR kategórie U17 vo vodnom póle v termíne 12. – 14.4.2017  s miestom konania Košice/SVK a Debrecen /HUN.