Nominačný list na výcvikový tábor U17 / Debrecen

Rada SPF uznesením č. SPF/2017/R/U25/P schvaľuje nomináciu na výcvikový tábor mužov SR kategórie U17 vo vodnom póle v termíne 12.-14.04.2017 s miestom konania Košice/SVK a Debrecen/HUN.

Vedúci družstva: Jozef Čaraj

Tréner: Karel Bačo

Asistent trénera: Peter Nižný