Školenie trénerov plávania II. kvalifikačného stupňa

Vážení tréneri plávania I. kvalifikačného stupňa

 

Obraciame sa na Vás s výzvou, ešte na možné prihlásenie sa t.j. najneskôr do utorka 18.4.2017 do 13.00 hod,

nakoľko sa blíži termín 1. všeobecnej časti vzdelávacieho programu pre trénerov II. kvalifikačného stupňa 21.4.-23.4.2017 (v piatok od 15.00 hod.) (druhá všeobecná časť: 12.-14.5.2017)

V prípade nedostatočného počtu prihlásených nebudeme môcť otvoriť vzdelávanie trénera plávania II. stupňa.

Ak by sa ešte našiel niekto, kto by mal záujem o vzdelávanie v tomto termíne, prosím zašlite nám spätnú odpoveď do uvedeného termínu a elektronicky vyplnenú prihlášku viď príloha.

Zároveň Vám prajeme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

 

Viac informácií u p. Dybovej - marta.dybova@uniba.sk

Ďalšie formy vzdelávania Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave