Prestup Adela Prefertusová

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 30.03.2017.