Zápis zo zasadnutia 1. senátu Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2017/DK/1DK/Z1

Zápis č. SPF/2017/DK/1DK/Z1 zo zasadnutia 1. senátu Disciplinárnej komisie SPF konanej dňa 11.04.2017 v Bratislave