AKTUALIZÁCIA 2. - Seminár Zmluvné vzťahy v športe (TT, BA, BA II.)

Vážení členovia SPF, pre teraz predovšetkým z regiónov Trnavy a Bratislavy.

Dávame Vám do pozornosti, že Učená právnická spoločnosť v spolupráci so spoluorganizátormi a partnermi projektu, organizuje sériu seminárov na tému: “Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe”

V rámci seminára budú prezentované zmluvné vzťahy podľa nového Zákona o športe a od nich sa odvíjajúce daňové dopady a odvodové povinnosti.

Program seminárov bude rozdelený do piatich blokov:

  1. zmluvné vzťahy športovcov s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie
  2. zmluvné vzťahy športových odborníkov s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie
  3. zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe
  4. financovanie športu z verejných prostriedkov (štát, samospráva)
  5. zmluva o sponzorstve v športe a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov,

Súčastou blokov bude aj verejná diskusia o problémoch z praxe a anketa k dopadom Zákona o športe.

Cieľovou skupinou seminárov sú: športové kluby, športovci, športoví odborníci a dobrovoľníci v športe vykonávajúci činnosť na základe zmluvných vzťahov, ako aj tí, ktorí sa starajú o ich právne, ekonomické a účtovné veci. 

Prednášať a diskutovať budú: Jozef Mihál, Peter Sepeši, Jaroslav Čollák, Žaneta Surmajová, Igor Šumichrast, Alexandra Vicová, Jozef Čorba, Michael Válek, Patrik Hrbek a ďalší.

 

Miesta jednotlivých seminárov:

10.05.2017 - Trnava - (kapacita 100 účastníkov)   -  Uzávierka prihlášok 04.05.2017  
11.05.2017 - Bratislava, FP PEVŠ - (kapacita 100 účastníkov)  - 
Uzávierka prihlášok  05.05.2017   20:00
25.05.2017 - Bratislava, Hotel NH Bratislava Gate One - (kapacita 100 účastníkov)  -  Uzávierka prihlášok 20.05.2017   20:00

prihlášky na všetky semináre administruje pán Mgr. Michael Válek, email: michaelvalek@gmail.com;  tel.: +421 904 442 693

Účasť na seminároch je BEZPLATNÁ!!!

Viac na odkaze: http://www.ucps.sk/Seminar_v_TT_BA_Ba_II

 


Seminár v BB, ZA, TN, NR

Program jednotlivých seminárov:

02.05.2017 - Banská Bystrica 
03.05.2017 - Žilina 
04.05.2017 - Trenčín 
05.05.2017 - Nitra 

Prihlásenie na seminár:

02.05.2017 - Banská Bystrica - prihlásenie je možné do 26.4.2017 
03.05.2017 - Žilina - prihlásenie je možné do 26.4.2017 
04.05.2017 - Trenčín - prihlásenie je možné do 27.4.2017 
05.05.2017 - Nitra - prihlásenie je možné do 27.4.2017 

prihlášky na všetky semináre administruje pán Mgr. Michael Válek, email: michaelvalek@gmail.com;  tel.: +421 904 442 693

Účasť na seminároch je BEZPLATNÁ!!!

Viac na odkaze: http://www.ucps.sk/Seminar_v_BB_ZA_TN_NR