Zverejnenie Zápisnice z Konferencie SPF konanej dňa 10.04.2017