Reprezentačný štart: Austrian Youth Open 2017

Na reprezentačný štart Austrian Youth Open v synchronizovanom plávaní 20.-21. mája vo Viedni boli nominovaní:

Sólo: Silvia Solymosyová, pár: Chiara Diky, Barbora Novotná, zmiešaný pár: Silvia Solymosyová, Jozef Solymosy, tím: Zuzana Bodíková, Chiara Diky, Viktória Kostercová, Dina Lengyelová, Linda McDonnell, Barbora Novotná, Rebecca Slezáková, Sophia Suranová, náhr. Silvia Solymosyová

Vedúcou výpravy je Jana McDonnell, trénerkou a rozhodkyňou Monika Thuringerová, rozhodkyňou Ivana Solymosyová.

Výsledky