Plnenie limitov na vrcholné podujatia 2017 v plávaní k 04.06.2017

Priebežné plnenie limitov na vrcholné podujatia 2017 v plávaní /MS, LSU, MSJ, MEJ, EYOF/ k 4.6.2017 nájdete v prílohe.Aktualizácia po MSR-starších žiakov.