Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U62/P

Rada SPF schvaľuje úpravu nominácie realizačného tímu  na Majstrovstvá sveta v plávaní v termíne 23. – 29. 7. 2017 s miestom konania Budapešť / HUN.