Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U63/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu rozhodcu Martiny Kunikovej na FINA World Women´s  Junior Water Polo Championship, Volos  – GRE, v termíne 3. - 9. september 2017.