Vzdelávanie trénerov 1. - 3.kvalifikačného stupňa jednotlivých špecializácií

Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove opätovne vypísala termíny konania vzdelávania trénerov 1. - 3. kvalifikačného stupňa jednotlivých špecializácii.

Termíny školení sú uvedené na webovej stránke 

http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/vseobecne-informacie/verejnost/vzdela...