Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U66/P

Rada SPF schválila nominácie na výcvikové tábory žien SR kategórie U 17 a sparingpartnera SVK ženy vo vodnom póle v termínoch:

01.08. –  04.08.2017  s miestom konania Košice

07.08. –  13.08.2017  s miestom konania Piešťany alebo Nováky