Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U67/P

Rada SPF schválila realizačný tím a nomináciu na výcvikový tábor mužov SR kategórie U 15 vo vodnom póle v nasledovnom termíne 07.08. – 10.08.2017 s miestom konania Košice (SVK) a Debrecín (HUN).