Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U68/P

Rada SPF schválila realizačný tím a širšiu nomináciu na medzinárodný turnaj Darko Čukič mužov SR kategórie U 15 vo vodnom póle v nasledovnom termíne 13.08. – 20.08.2017 s miestom konania Belehrad (SRB).