Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2017 k 31.08.2017

Slovenská plavecká federácia zverejňuje Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2017, a to k 31.08.2017.