Možnosť prenájmu vozidiel SPF

Slovenská plavecká federácia (ďalej len " SPF")  dáva do pozornosti členom SPF možnosť prenájmu vozidiel SPF za podmienok stanovených v priloženom dokumente. Vozidlá sú k dispozícii členom SPF vždy za predpokladu, že neslúžia potrebám SPF (sekretariát SPF, reprezentácia SR).

V prípade záujmu prosím kontaktujte pani Zuzanu Blažovú na tel. čísle : 0905 59 69 20 alebo mailom na blazova@swimmsvk.sk