Prestup Ema Žilíková

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 11.09.2017.