Prestup Samuel Waterloos

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 13.10.2017.