Napĺňanie Termínovej listiny 2018 zo strany klubov ZAČÍNA

Rada SPF dňa 20.10.2016 schválila uznesenie č. SPF/2017/R/U81/P Termínovú listinu podujatí organizovaných SPF a významných zahraničných podujatí za sekciu plávania a diaľkového plávania pre rok 2018.

Slovenská plavecká federácia zverejňuje VÝZVU pre riadnych členov SPF, aby najneskôr do 20. 11. 2017 zaslali ŽIADOSTI, vrátane príloh, o zaradenie nimi organizovaných podujatí do Termínovej listiny SPF 2018 na e-mailovú adresu: sekretariat@swimmsvk.sk a simun@swimmsvk.sk.