Uznesenie 3. senátu DK SPF: SPF/2017/DK/3DK43/U2/P

3. senát DK SPF Uznesením SPF/2017/DK/3DK43/U2/P rozhodol, že na základe  Uznesenia č. SPF/2017/OK/U5/P zo dňa 31.08.2017 Odvolacej komisie Slovenskej plaveckej federácie, ktoré bo zverejnené na webovom sídle Slovenskej plaveckej federácie dňa 02.10.2017,  previnilcovi  Tomášovi Orosovi ( SVK20231) uvoľňuje športovú činnosť do právoplatného rozhodnutia v  disciplinárnom konaní.