FPD Slovenský pohár družstiev 2017

Kráľom slovenských klubov, ktoré sa pravidelne zúčastňujú podujatí zaradených do pohára družstiev je v roku 2017 s výrazným náskokom STU Trnava. 

S počtom bodov 115 072 vyhráva pred Orcou Bratislava, s počtom bodov 110 091. Tretím najúspešnejším oddielom je SPK, s počtom bodov 108 495. 

Štvrtým a piatym sú VŠKUK Bratislava a za ním Aquacity Poprad. 

Slovenský pohár družstiev je dlhodobou - 6 kolovou súťažou. V rámci jedného kola v každej individuálnej disciplíne OPEN bodujú za klub/oddiel 1 pretekár a 1 pretekárka (podľa bodovania FINA). Poradie je vyhodnotené na základe súčtu všetkých najhodnotejších výkonov pretekárov daného klubu vo všetkých kolách. 

Presné poradie a počet bodov po jednotlivých kolách si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.swimmsvk.sk/sp/druzstva

Oddielom blahoželáme.