SPF hľadá technických usporiadateľov na Majstrovstvá oblastí a Plavecké nádeje 2018

Vážení štatutári a tréneri,

Slovenská plavecká federácia zverejňuje výzvu pre riadnych členov SPF /kluby, oddiely/ za účelom hľadania technických usporiadateľov  podujatí organizovaných Slovenskou plaveckou federáciou v roku 2018.

Výzva pre podujatia:  Majstrovstvá oblastí a Plavecké nádeje oblastí /viď. Príloha/

Termín zasielania žiadostí do 15.01.2018 na e-mailovú adresu plavanie@swimmsvk.sk 

 

Zároveň Vás chceme informovať, že výzvu na technických usporiadateľov Majstrovstiev SR zverejníme až koncom januára 2018.

Dôvod: Na základe oznámenia FINA,  o zmene termínu konania sa Majstrovstiev sveta v krátkom bazéne 2018 /presný termín ešte nepoznáme/, môže zo strany SPF  dôjsť k zmene termínov M-SR jednotlivých kategórii.