SPF hľadá technických usporiadateľov na Slovenský pohár žiakov 2018

Vážení štatutári a tréneri,

Slovenská plavecká federácia zverejňuje výzvu pre riadnych členov SPF /kluby, oddiely/ za účelom hľadania technických usporiadateľov  podujatí organizovaných Slovenskou plaveckou federáciou v roku 2018.

Výzva na podujatie: Slovenský pohár žiakov /viď. Príloha/

- ku 30.1. 2018 sa stále hľadá usporiadateľ na 2. kolo - SSO

 

Vyplnené žiadosti spolu s prílohami zasielajte na e-mailovú adresu plavanie@swimmsvk.sk