Vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa - plávanie, vodné pólo

Vážení uchádzači vzdelávania tréner plávania a vodného póla I. kvalifikačného stupňa,

Trénerská akadémia FTVŠ UK pripravuje pre Vás školenie pre športové špecializácie tréner plávania, tréner vodného póla I. kvalifikačného stupňa.

Školenie sa skladá z dvoch častí, všeobecnej a špeciálnej.

Všeobecná časť -

 I. stupeň 26. – 28. január 2018 

- športové špecializácie: plávanie, vodné pólo, športová gymnastika, karate, jazdectvo, kanoistika - vodný slalom a zjazd.... a ďalšie

 

Informácie o vzdelávacích programoch:

 

Bližšie informácie nájdete na:

Internetová stránka: https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-a...

Facebook stránka: https://www.facebook.com/trenerska.akademia/