Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U85/P

Rada SPF schvaľuje:

a) technického usporiadateľa pre organizovanie plaveckých pretekov FPD Slovenský pohár žiakov BAO – 1.kolo, 27.-28.01.2018 - PK ORCA Bratislava,

b) doplnenie miesta konania FPD Slovenského pohára žiakov BAO – 1.kolo, 27.-28.01.2018 -  Bratislava, 50m bazén,

c) propozície plaveckých pretekov FPD Slovenský pohár žiakov BAO – 1.kolo, 27.-28.01.2018.