Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla k 08.01.2018

Nominácie rozhodcov zmeny nominácií rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla k 08.01.2018