Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U3/P

Rada SPF schvaľuje Reprezentačné družstvo SR juniorov v plávaní pre rok 2018 k 1.1.2018.