SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK122-131

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK122 -131 za obdobie 30.11.2017 - 31.12.2017