Prestup Branislav Štalmach

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 08.01.2018.