Súhrn prestupov, hosťovaní a ITC

Súhrn prestupov, hosťovaní a ITC v prestupovom období január 2018 vo vodnom póle. 

Upozorňujeme kluby, že k zrealizovaniu prestupu-hosťovania treba vyplnený a podpisaný originál tlačiva, tak ako aj úhradu platby podľa platného prestupového poriadku.