Prestup Miroslav Nowak

Oznámenie o prestupe športového odborníka Miroslav Nowak SVK17138 z ORCAS do SPF.

Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 17.01.2018.

Dátum zverejnenia: 17.01.2018.