Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U13/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva synchronizovaného plávania  Mladší juniori na  súťaž Majstrovstvá Slovenskej republiky v povinných figúrach SŽ 2018 Bratislava/SVK dňa 11.02.2018: