Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U14/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva synchronizovaného plávania  Mladší juniori, Juniori a Seniori na  súťaž Majstrovstvá Slovenskej republiky v technických elementoch Senior, Junior Bratislava/SVK dňa 25.02.2018: