Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U15/P

Rada SPF schvaľuje doplnenie nominácie v časti realizačný tím na medzinárodnú súťaž 8th Artistic Swimming French Open, FINA AS World Series Event Paríž/FRA v termíne 07. - 11. 03. 2018: