Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U17/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu rozhodcov plávania FINA:

p. Edity Kucejovej, ako rozhodcu na významné podujatie – European Junior Championships (4.-8.7.2018, Helsinki / FIN),

p. Miroslava Soška, ako rozhodcu na významné podujatie – European Championships (2.-12.08.2018, Glasgow /GBR).