Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U18/P

Rada SPF schvaľuje technických usporiadateľov a miesta konania plaveckých pretekov organizovaných SPF:

7. - 8.4.2018 / Medzinárodné M-SR masters / Spišská Nová Ves - SKPKE
25. - 27.5.2018 / Majstrovstvá SR juniorov / Žilina - NERZI
2.- 3.6.2018 / Slovenský pohár žiakov SSO – 2.kolo / Žilina - NERZI
8. - 10.6.2018 / Majstrovstvá SR starších žiakov / Košice - SKPKE
15. - 17.6.2018 / Majstrovstvá SR mladších žiakov / Bratislava - ORCAB
22. - 24.6.2018 / Majstrovstvá SR OPEN / Bratislava - ORCAB
30.11. - 2.12.2018 / Majstrovstvá SR starších žiakov v krátkom bazéne / Spišská Nová Ves - SKIGL
7. - 9.12.2018 / Majstrovstvá SR mladších žiakov v krátkom bazéne / Nové Zámky - PKNZ
14. - 16.12.2018 / Majstrovstvá SR juniorov v krátkom bazéne / Trnava - STUTT

Rada SPF schvaľuje p. Sabola ako zástupcu SPF na Medzinárodných M-SR masters, 7.-8.4.2018, Spišská Nová Ves.