Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U20/P

Rada SPF schválila nomináciu reprezentantov a športovcov poverených reprezentáciou na reprezentačný štart Multistretnutie  Graz 2018,  ktoré sa uskutoční v termíne 24. –  25. 03. 2018 v rakúskom Grazi