Aj Vaše 2% resp. 3% z dane 2017 môžu prispieť k podpore plaveckých športov.

Chceli by sme Vám všetkým POĎAKOVAŤ za 2%, ktoré ste venovali Slovenskej plaveckej federácii z vašich príjmov za rok 2016.

Touto cestou si Vás dovoľujeme opäť požiadať o Vašu podporu. Posielame údaje potrebné pre poukázanie sumy 2% resp. 3% z Vašej zaplatenej dane za rok 2017.

Názov: Slovenská plavecká federácia

Právna forma: občianske združenie

Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava

IČO: 36 068 764