Seminár pre trénerov plávania - športová psychológia

Slovenská plavecká federácia organizuje Seminár pre trénerov na tému Športová psychológia (Koučing v plávaní a Mentálny tréning plavcov). 

Seminár sa bude konať: 3. mája 2018 v Bratislave, Hotel Nivy, Líščie Nivy 3

Termín prihlášok: do 27.4.2018 

Záujemcovia o seminár musia riadne vyplniť a poslať PRIHLÁŠKU na seminár pre trénerov na adresu:

Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava alebo elektronicky na plavanie@swimmsvk.sk.

Poplatok za seminár trénerov je vo výške 5,- EUR

1. Uvedenú sumu je potrebné uhradiť na účet SPF IBAN: SK33 0200 0000 0030 7427 5158 najneskôr do 27.4.2018. 

2. Variabilný symbol: 03052018. Do správy pre prijímateľa uveďte prosím SEMINAR T, MENO a PRIEZVISKO

Potvrdenie o zaplatení je nutné zaslať spolu s prihláškou. 

Prihláška, program a profil prednášajúceho na seminár sú k dispozícii v prílohe. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

Download: