Nominačný list na výcvikový tábor žien U19 vo vodnom póle

Rada SPF schválila realizačný tím a nomináciu na VT reprezentácie žienSR U19 vo vodnom póle v termíne :

18. - 20. 5.2018 VT s miestom konania Košice (SR)

Tréner: Szabolcs Eschwig-Hajts

Asistent trénera: Milan Henkrich

Vedúci družstva: Ľubomír Tóth