Vyhodnotenie akcie V4 Olympic Hopes

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „V4 Olympic Hopes“. Akcia sa konala v Plzni v termíne 03.05.-06.05.2018.