Priebežné plnenie limitov juniorov na vrcholné podujatia MEJ 2018 a YOG 2018 /aktualizované/

Priebežné plnenie limitov juniorských reprezentantov na vrcholné podujatia MEJ Helsinki k 28.5.2018 a YOG Buenos Aires /opravené podľa kavalifikačných pretekov FINA/ k 28.5.2018.

Kvalifikačné preteky na YOG Buenos Aires 2018 :

https://www.fina.org/content/3rd-summer-youth-olympic-games-swimming-qua...