VÝZVA: VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠPORTOVÁ DIPLOMACIA

VÝZVA: SOV PONÚKA VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠPORTOVÁ DIPLOMACIA

Vážení športoví priatelia,

dovoľujeme si Vám informovať k výberu účastníkov na program “Športová diplomacia“ na akademický rok 2018/19, ktorý pripravil Český olympijský výbor spoločne so Slovenským olympijským výborom a ďalšími inštitúciami pre záujemcov z radov športových organizácií.

Účastníci sa budú vzdelávať v témach ako sú organizácia a financovanie športu, manažment a marketing, športová diplomacia a ďalšie oblasti potrebné pre činnosť v športových organizáciách.

Hlavným cieľom programu je posilniť zastúpenie slovenského a českého športu v medzinárodných športových organizáciách a pripraviť účastníkov tak, aby boli kvalitnými a efektívnymi zástupcami svojich organizácií v rámci domácich i medzinárodných štruktúr.

 

Podrobnosti o programe a jeho podmienkach a prihlášky športovej organizácie aj kandidáta nájdete v prílohách. Každý športový zväz môže nominovať maximálne 2 kandidátov.

Uzávierka pre podanie prihlášok na e-mailovú adresu sekretariat@swimmsvk.sk je 13. júna 2018.