Kamera pre zábery pod vodou a nad vodou s manuálnym otáčaním

NÁZOV ZÁKAZKY – Kamera pre zábery pod vodou a nad vodou s manuálnym otáčaním

Druh zákazky: Tovar

Spoločný slovník obstávania (CPV): 3233200-8