Zápis zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK/Z1

Zápis č. SPF/2018/DK/Z1 zo zasadnutia pléna Disciplinárnej komisie SPF konanej dňa 23.5.2018 v Bratislave.