Nominačný list na reprezentačný štart / FINA majstrovstvá sveta junioriek 2018

Zraz rozhodcov je 17.07.2018 o 5:30 na hlavnej železničnej stanici, Bratislava.

Zraz účastníkov je 18.07.2018 o 08:30 na parkovisku Ivuenta, Karloveská 64, 841 04 Bratislava.

Vedúci akcie: Zuzana Žáková

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a szauder@swimmsvk.sk

Download: