PROJEKT UKÁŽ SA!

Vážení športoví priatelia,

Nadácia Slovenského olympijského výboru spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! ktorého cieľom je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov. V rámci grantu nadácia prerozdelí na tento účel až 60 tisíc eur pre 12 individuálnych žiadateľov a 6 kolektívov. Do programu sa môžu zapojiť mladé športové talenty, alebo kolektívy vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácií, alebo potrebujú

finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry.

 

Termín na predkladanie žiadostí je od 22. júna do 22. júla 2018.

 

Viac infortmácií nájdete na https://www.nadaciasov.sk/ukazsa/o-projekte